Ko vodi UkP?

Mg Boba Mirjana Stojadinović

| autor i nosilac projekta |

Boba Mirjana Stojadinović je vizuelna umetnica čiji je rad ukorenjen u iskustvu neposrednog okruženja. Prostor po sebi koristi kao način izražavanja i za intervencije, često radeći u ne-galerijskim sredinama. Autor je više samostalnih izložbi. Osmislila je, organizovala i učestvovala na velikom broju grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Takođe je realizovala više autorskih projekata koji se bave javnim i ličnim prostorom, kao i politikom kulture. Poslednjih nekoliko projekata se fokusirano bave publikom i participatornog su karaktera.

Diplomirala i magistrirala na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, i magistrirala na Institutu Pit Cvart u Roterdamu, Holandija i Fakultetu umetnosti u Plimutu, Engleska.

Jedna je od osnivača grupe umetnika DEZ ORG i vodi Frekvenciju, oba u Beogradu.

http://bobaart.wordpress.com

 

FrekvencijaF_logo

| producent UMETNIK KAO PUBLIKA 2013- |

Frekvencija je udruženje umetnika malog formata posvećeno produkciji i promociji inovativnih i kritičkih umetničkih radova i projekata.

Kulturni centar REX

Jevrejska 16, Beograd

| partner projekta |

REX je centar za savremenu umetnost i angažovanu kulturnu praksu. Zajednički cilj REXovih projekata je da se osnaže i ohrabre pojedinci, grupe i inicijative da izraze i realizuju svoje ideje, i da, razvijajući razumevanje za društvene odnose, koriste svoje znanje i veštine na kreativni način.
REX podržava i predstavlja projekte i programe savremene angažovane umetnosti i kulture u sopstvenoj produkciji, ali i u saradnji sa srodnim inicijativama, organizujući i ugošćavajući debate, prezentacije, izložbe, koncerte, pozorišne i plesne predstave. Osim za javne programe, REX je otvoren i preko dana za srodne inicijative i organizacije, aktiviste i aktivistkinje koji koriste prostor za pripremu projekata, sastanke, probe i radionice. Naročita pažnja je posvećena edukativnim programima i programima za mlade.
REX je osnovan 1994. godine na inicijativu Radija B92 sa namerom da postane mesto prezentacije i produkcije savremene lokalne umetničke scene, ali i mesto razmene i učenja.
REX sarađuje sa kolegama širom Srbije, ali i sa kolegama iz regiona i Evrope. REX je partner Ministarstvu kulture Republike Srbije u projektu Mapiranje i afirmacija projekata i procesa interkulturnog dijaloga. REX je član neformalne regionalne mreže Clubture (Hrvatska) http://www.clubture.org i Mreže nezavisnih centara Evrope TEH (http://www.teh.net). REXov festival filmova SLOBODNA ZONA www.freezonebelgrade.org je član Mreže Festivala filmova o ljudskim pravima, Human Right Film Network http://www.humanrightsfilmnetwork.org. REX aktivno učestvuje u Evropskom volonterskom servisu EVS razmenjujući volontere sa evropskim kulturnim centrima http://ec.europa.eu/youth.

Hvala Dušici Parezanović i Ani Đokić.

Tehnička realizacija – Miroslav Stevanović i Jovan Pešić

www.rex.b92.net

Fondacija za otvoreno društvo – Srbija

| podržala i omogućila realizaciju  2010, 2011, 2013. |

Fondacija za otvoreno društvo je nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija koja razvija i podržava projekte i aktivnosti usmerene na razvoj demokratske kulture, otvorenosti, uvažavanja različitosti, punog poštovanja ljudskih prava svih i na promovisanje principa vladavine prava, dobrog upravljanja i odgovornosti i učešća građana u javnim poslovima, a u cilju stvaranja pretpostavki za održivi razvoj demokratskog i otvorenog društva u Srbiji.

Fondacija za otvoreno društvo u Srbiji je deo međunarodne mreže Instituta za otvoreno društvo, čiji je osnivač Džordž Soros. Glavni izvori prihoda Fondacije za otvoreno društvo su donacija osnivača, druge donacije, pokloni, legati i sopstveni prihodi.

www.fosserbia.org

Udruženje umetnika DEZ ORG

| producent UMETNIK KAO PUBLIKA 2010-2012. |

Projekat DEZ ORG je fluktuentna grupa vizuelnih umetnika baziranih u Beogradu, koju su 2005. godine inicirali Gordana Belić, Dragan Đorđević, Tijana Knežević, Maja Radanović, Jelena Radić, Dragan Rajšić, Maja Rakočević Cvijanov, Milica Ružičić, Ivana Smiljanić, Boba Mirjana Stojadinović i Boris Šribar. Grupa sarađuje sa velikim brojem lokalnih i međunarodnih organizacija i individualaca-umetnika.
Definisanje grupe DEZ ORG je proces kritičke pozicije iz koje se govori, misli i radi u savremenoj umetnosti i društvu, često okupljajuci veoma razlicite aktere lokalne i medjunarodne scene.
Generalni pravci kojima se DEZ ORG bavi obuhvataju: traženje načina da se sopstvena autorska praksa poveže sa praksom drugih umetnika; stvaranje u lokalnom kontekstu, prepoznavanje ’lokalnog’ u širem okviru i oslobađanje od istog tog ’lokalnog’; ispitivanje načina na koje može da se deluje u sferi obogaćivanja mišljenja; opčinjenost tehnološkim fenomenom generisanja digitalnog, ali isto tako ispitivanje mogućnosti distribucije znanja; komunikacija javnog, često skulpture u javnom prostoru, i privatnog, i preispitivanje granica između onog ko ’nudi’ i onog ko ’prima’ umetnost; interesovanje za beleženje, kolekcioniranje i preispitivanje savremenog okruženja u kojem se živi, kao i eho referenci koje dolaze iz umetnosti, popularne i nepopularne kulture.

http://dezorgbgd.wordpress.com/

Organizacija “Anonymous said:”

| producent UMETNIK KAO PUBLIKA 1 u periodu april-jul 2010. |

.

Copyright Boba Mirjana Stojadinović @ Autorska agencija za Srbiju, http://www.autorskaagencija.com

 

AdvertisementsKontakt

umetnik.kao.publika@gmail.com

+ Ukoliko želite da vam šaljemo najave razgovora, što je jednom do dvaput mesečno, pošaljite nam svoj e-mail.


%d bloggers like this: