Irena Lagator Pejović

.

UMETNIK KAO PUBLIKA u gostima::

Sreda, 13. jun 2012. od 18č

Salon Muzeja savremene umetnosti

Pariska 14, Beograd

.

This slideshow requires JavaScript.

.

.

Otvoreni razgovor među publikom

o aktuelnoj izložbi

DRUŠTVO NEOGRANIČENE ODGOVORNOSTI

umetnice Irene Lagator Pejović

 .

Odavde skinite informacije i dokumentaciju o izložbi i umetnici, kao i pitanja o kojima ćemo diskutovati:: [Tekstovi i vizuelna dokumentacija, pdf, 1,5MB] UKP Irena Lagator

 .

Više o izložbi:: http://www.msub.org.rs/izložba/irena-lagator-pejović-društvo-neograničene-odgovornosti

U Salonu je dostupan i obimni trojezičan katalog radova ove umetnice u izdanju Verlag der Buchhandlung Walter König, Köln.

 

U Salonu Muzeja savremene umetnosti predstavljeni su najnoviji radovi umetnice mlađe generacije Irene Lagator Pejović sa projektom Društvo neograničene odgovornosti. Baveći se pitanjem uređenja Zapadnog društva i njegove odgovornosti kroz zapažanja minucioznih životnih elemenata svakodnevice, umetnica gradi monumentalne prostorne instalacije koristeći crtež i razne oblike štampanih medija.

Umetnica o radovima kaže:

„Posmatrano sa šireg kontekstualnog nivoa, ako razumijemo prostor i društvo kao relacione procese koji su uvijek u fazi konstrukcije; ako, polazeći od jednog od principa konceptualne umjetnosti – da umjetničko djelo ne mora biti izvedeno – inverzijom pojma ograničenosti i njegovom transformacijom više u progresivan ili plodan pojam neograničenosti, zar kao mnoštvo nismo u stanju makar da vizuelizujemo ili verbalizujemo, ako ne da proizvedemo ideju mogućeg, drugačije ustanovljenog Društva neograničene odgovornosti? Ukoliko jesmo kadri to da uradimo, kakve posljedice bismo uspjeli da ko-proizvedemo na mikro i kontekstualno osjetljivom nivou, onom na kojem su kao procesi zasnovani vrijeme, prostor i društvo?

Čini se da je djelovanje pod nazivom Društvo ograničene odgovornosti ( D.O.O.) prilično paradoksičan proces budući da mnoštvo danas ne radi u okviru sopstvenih ograničenja, već neograničeni potencijalnom kreativnošu. Da li bilo šta što je po formi ograničeno može biti smatrano konstitutivnim ili produktivnim? Šta povezuje pojmove društva, ograničenosti i odgovornosti? Ovi pojmovi su povezani specifičnim tonom svog zajedničkog značenja, ali kakvu konstelaciju relacija proizvodi taj ton? I, da li u kontekstu funkcionisanja društva, taj ton proizvodi bilo koju vrstu osjećanja?“

Ovde možete da preslušate skraćeni i montirani audio snimak sa diskusije [~30min]::

Materijal je pripremila Ljubica Ćetković.
Kontakt

umetnik.kao.publika@gmail.com

+ Ukoliko želite da vam šaljemo najave razgovora, što je jednom do dvaput mesečno, pošaljite nam svoj e-mail.


%d bloggers like this: