Milena Putnik

.

.

Fotografija ljubaznošću Milene Putnik

Sreda, 14. decembar 2011. od 19č

Galerija Artget, KCB, Trg republike 5, Beograd

.

Otvoreni razgovor među publikom

o radu

KONTRAVIDIKOVCI / PRIVREMENI VIDIKOVCI

umetnice Milene Putnik

.

Informacije, reprodukcije radova i pitanja o kojima ćemo diskutovati u sredu možete da pogledate i skinete odavde::

[pdf, 1,4MB] UKP Milena Putnik

[Word, 69kb] UKP_Milena Putnik

.

Na seriji prostorno specifičnih radova pod zajedničkim nazivom Kontravidikovci / Privremeni vidikovci Milena Putnik radi od 2007.godine. Oni obuhvataju pojam i praksu vidikovaca u gradskom okruženju – pogled sa nekog visokog mesta u gradu, ali i pogled usmeren na isto to mesto.

Umetnica kaže:  „Ako bi trebalo da jednostavno sumiram i obrazložim ovakve aktivnosti, rekla bih da je pokretač svih ovih radova elementarno zadovoljstvo kretanja i komunikacije, želja da se prisutnost u nekom prostoru osvesti, potvrdi i pojača kroz kretanje, menjanje perspektive i razmenu sa drugima. Ovako jednostavan motiv ipak sa sobom nosi paket komplikujućih pitanja koja se tiču prirode percepcije, načina formiranja iskustva i ograničenja u mogućnosti razmene. Sa kojim očekivanjima ulazimo u jednu zajedničku situaciju kakva je poseta vidikovcu? Da li naša sećanja i prethodno iskustvo boje ono što ćemo doživeti? Koliko je uopšte moguće nešto sagledati iznova?“.

.

.

Ovde možete da preslušate skraćeni i montirani audio snimak sa diskusije [~30min]::

Materijal je pripremila Ljubica Ćetković.

.

This slideshow requires JavaScript.

Foto: Boba Mirjana Stojadinović

.

AdvertisementsKontakt

umetnik.kao.publika@gmail.com

+ Ukoliko želite da vam šaljemo najave razgovora, što je jednom do dvaput mesečno, pošaljite nam svoj e-mail.


%d bloggers like this: